Johanna Hess

Austellung in der Stiftung Kunst und Kultur Bonn

Stiftung für Kunst und Kultur Bonn

Foto: Benedikt Frings-Neß, Bonn
Stiftung für Kunst und Kultur e.V. Bonn
Viktoriastraße 26
53173 Bonn
Tel.: +49 (0)228 - 934 55 -0
Fax: -20
kultur@stiftungkunst.de